UVJETI POSLOVANJA, prodaje, korištenja, opći uvjeti 2018-03-22T16:51:50+00:00

Ovdje su navedene važne informacije :

 1. O prodajnom mjestu

 POLIKOVSKY d.o.o. za usluge i trgovinu  LEGALIZACIJA.COM.HR
 Upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: MBS 081014220
 OIB 86481118452 temeljni kapital 20.000,00 Kn
 Draganićka 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 telefon:01/3816395    e-mail: info@LEGALIZACIJA.COM.HR

 1. O proizvodima i/ili uslugama

LEGALIZACIJA.COM.HR na svojim stranicama nudi usluge legalizacije nelegalnih objekata, upis objekata, energetsko certificiranje, etažiranje objekata i druge srodne usluge putem partnerske mreže tvrtki koje se bave tom i srodnim djelatnostima.

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. s izmjenama i dopunama iz 2017. godine, legalizirati se mogu svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa.

Sve cijene usluga izražene su u HRK- hrvatskim kunama i ovise o vrsti objekta, veličini legalnog i nelegalnog dijela, rokovima izrade, ukupnoj površini objekta i drugim specifičnim uvjetima koji se mogu odrediti uvidom u predmet i neposrednim uvidom na terenu, te točnim mjerenjima.

Za tražene usluge investitora/kupca se izdaje informativni izračun/ponuda iz koje je vidljivo koja usluga je tražena, u kojem obimu i kolika joj je cijena. Ukoliko naknadnim mjerenjima dođe do odstupanja u odnosu na naručeno, cijena ukupne ponude će se korigirati proporcionalno razlici u mjerenju, i eventualno dodatnim radnjama koje je nužno izvestu kako bi se dobio konačan proizvod.

Troškovi dostave ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju. Trošak dostave izrađenih elaborata/dokumentacije iznosi  min. 30 Kn za dostavu redovitim putem i min. 45 Kn za hitnu dostavu na adresu investitora/kupca o čemu se korisnici obavještavaju prilikom izmjere/izlaska na teren ili ako investitor/kupac ne preuzme osobno dokumentaciju.  

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

 1. Uvjeti prodaje/korištenja -predugovorna obavijest

Predugovorna obavijest – uvjeti korištenja/prodaje internet trgovine

Na uvjete poslovanja i korištenja ovih stranica i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 , NN 41/08 i 125/111). Obratite pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , TV prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem pošte). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

POLIKOVSKY d.o.o. za usluge i trgovinu za u daljnjem tekstu  LEGALIZACIJA.COM.HR Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: MBS 081014220  OIB 86481118452 temeljni kapital 20.000,00 Kn  Draganićka 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska
telefon:01/3816395    e-mail: info@LEGALIZACIJA.COM.HR

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će mu se ova predugovorna obavijest , kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

OPĆI UVJETI
Korisnike upućujemo da se prije kupnje/korištenja stranica upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pridržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave, te nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internetskim stranicama.

LEGALIZACIJA.COM.HR  pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i pod stranica koje su sastavni dio Internet trgovine, i to u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama

LEGALIZACIJA.COM.HR  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta korištenja. Korištenje usluga odobrava se isključivo punoljetnim osobama.

Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a LEGALIZACIJA.COM.HR  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku ili neku drugu terapiju.

UVJETI PRODAJE

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe, prihvaćanjem ponude i ili informativnog izračuna ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i LEGALIZACIJA.COM.HR -a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je narudžba/kupnja odabranog/ih proizvoda ili usluga putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskog broja ispisanog na stranicama
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem e-maila ispisanog na stranicama
 • prihvaćanjem informativnog izračuna/ponude potvrdom telefonom ili e mailom.

Za tražene usluge investitora/kupca istom se izdaje informativni izračun/ponuda iz koje je vidljivo koja usluga je tražena, u kojem obimu i kolika joj je cijena. Ukoliko naknadnim mjerenjima dođe do odstupanja u odnosu na naručeno, ili je potrebna dodatna usluga, cijena ukupne ponude će se korigirati proporcionalno razlici u mjerenju/dodatnim uslugama.

U postupku preuzimanja informacija od investitora/kupca od istog će se zatražiti podaci koji su nužni da bi se mogao izraditi informativni izračun i o istom obavijestiti zainteresirane strane putem pošte i elektroničke pošte te sms usluge i drugim načinima komuniciranja.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internetskim stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Troškovi dostave priopćavaju se prilikom naručivanja, a ovise i dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju. Trošak dostave izrađenih elaborata/dokumentacije iznosi  min. 30 Kn za dostavu redovitim putem i min. 45 Kn za hitnu dostavu na adresu investitora/kupca o čemu se korisnici obavještavaju prilikom izmjere/izlaska na teren ili ako investitora/kupca ne preuzme osobno dokumentaciju.  

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

LEGALIZACIJA.COM.HR  zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda/usluga. Slika koja ilustrira proizvod/uslugu ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Na stranicama ćemo nastojati objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzimamo odgovornost za točnost i potpunost istih. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA

a) Plaćanje pouzećem:Iznos računa podmiruje se u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda/usluge.
b)Plaćanje kreditnim karticama: AMEX, DINERS, DISCOVER, VISA, MASTERCARD i MAESTRO prilikom naručivanja telefonom potrebno je navesti broj kreditne kartice i datum do kada ista vrijedi. Prilikom naručivanja putem Interneta potrebno je upisati broj kartice i druge tražene podatke. Nakon što zaprimimo vašu narudžbu, naši vas operateri mogu kontaktirati radi provjere.
c) Plaćanje u mjesečnim obrocima: s Amexom, Dinersom, MasterCardom i Visa karticama naručene artikle možete platiti od 1 do max.24 rate ovisno o uvjetima za pojedinu karticu.

Kupac se je dužan informirati prije narudžbe proizvoda/usluge o mogućnostima plaćanja karticama koje posjeduje, ukoliko želi plaćanje obavizi karticama

d) Plaćanje po predračunu: avansno plaćanje prilikom zaključivanja posla i isporuke usluge u cijelosti 

ISPORUKA PROIZVODA: Naručenu uslugu/proizvod investitor/kupac preuzima osobno prema dogovoru ili se isporučuju Hrvatskom Poštom, Overseasom ili drugom dostavnom/kurirskom službom. Isporuka će uslijediti u roku od 2-30 dana od dana nakon što je usluga u cijelosti i obavljena, a najkasnije u zakonom propisanom roku. Pisanim putem u zakonskom roku kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Zadržavamo pravo isporuke naručenog u više pošiljki.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.
Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.
Kupac ima pravo reklamirati proizvod zbog materijalnih nedostataka tijekom 30 dana od dana kupnje istog.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac fotografira pošiljku u rukama kurira prilikom preuzimanja, te kontaktira našu službu.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: POLIKOVSKY d.o.o. -LEGALIZACIJA.COM.HR Draganička 28, 10 000 Zagreb ili nas kontaktirajte na broj telefona: 01/3879-423 pon-petak 9 -16 h.

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI
Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.
Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Za isporučene usluge naših partnera garantiraju isti. Svaki eventualni nedostatak bit će ispravljen besplatno od stane dodijeljenog/preporučenog izvođača.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina , TV prodaja, kataloška prodaja, prodaja putem pošte) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

Datum sklapanja ugovora na daljinu započinje trenutkom u kojem se je  investitor/kupac izjasnio da  prihvaća informacije iz informativnog izračuna, kojom mu se prilikom dostavlja putem elektronske pošte ili pošte “prihvaćena ponuda”.

Korisnik/kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke, te
 • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.
 • Ako je roba/usluga izrađena posebno za određenog kupca na određenoj adresi/objektu kao što je slučaj sa izradom dokumentacije za legalizaciju, etažni elaborat, energetski certifikat, arhitektonski i geodetski snimak i druge usluge koje su izrađene prema posebnoj narudžbi kupca, ako se je kupcu izašlo na njegov objekat i ako su započete pripremne radnje(uvid u predmet, analiza ..)

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora LEGALIZACIJA.COM.HR  obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i, to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na POLIKOVSKY d.o.o. za LEGALIZACIJA.COM.HR
Draganička 28, 10 000 Zagreb ili na email info@LEGALIZACIJA.COM.HR u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju LEGALIZACIJA.COM.HR  bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno usluga ako je o njoj riječ, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada LEGALIZACIJA.COM.HR  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca LEGALIZACIJA.COM.HR  može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena. Korisnik je dužan robu poslati na adresu POLIKOVSKY d.o.o.-LEGALIZACIJA.COM.HR, Draganička 28, 10 000 bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sa.m
Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije ili originalne ambalaže, te ukoliko se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvod

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, ili elektroničke pošte. načini podnošenja prigovora:

 • Na adresu POLIKOVSKY d.o.o. – LEGALIZACIJA.COM.HR, Zagreb 10 000, Draganička 28
 • Na e-mail adresu: info@LEGALIZACIJA.COM.HR

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
LEGALIZACIJA.COM.HR se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Internet stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prikupljati može osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

LEGALIZACIJA.COM.HR će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. LEGALIZACIJA.COM.HR prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

LEGALIZACIJA.COM.HR ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica koriste se usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Registracijom  i ili ispunjavanjem forme na web stranicama ili davanjem podataka telefonskim putem dajete suglasnost da vas LEGALIZACIJA.COM.HR u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja na stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluga. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

LEGALIZACIJA.COM.HR zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

 1. i 5 Način zaštite povjerljivih podataka 5. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Način zaštite osobnih podataka/izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

POLIKOVSKY d.o.o./LEGALIZACIJA.COM.HR , u daljnjem tekstu LEGALIZACIJA.COM.HR obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici POLIKOVSKY d.o.o./LEGALIZACIJA.COM.HR i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.’)

zaštita osobnih podataka

 • Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
 • Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke nećemo otkriti nekoj trećoj osobi osim(osim dodijeljenom partneru za obavljanje traženih usluga) ako zakon nalaže drugačije.
 • Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu, osim u slučaju elektronskih transakcija.
 • Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti.

zaštite osobnih podataka – detaljno

Izjava LEGALIZACIJA.COM.HR o zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes naše tvrtke. Sve aktivnosti LEGALIZACIJA.COM.HR na Internetu zadovoljavaju europske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj pridržavamo se i Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N.103/03.). LEGALIZACIJA.COM.HR pridržava se Zaštite privatnosti pri dobivanju podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa ili adresa stanovanja. LEGALIZACIJA.COM.HR ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, osim kada Vi date privolu naručivanjem proizvoda, naših elektronskih obavijesti (e-časopis i sl.) ili sudjelovanjem u našim nagradnim igrama.

Korištenje i odavanje osobnih podataka

LEGALIZACIJA.COM.HR koristit će Vaše osobne podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji tako da biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama. LEGALIZACIJA.COM.HR neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Narudžbe, ankete i natjecanja

LEGALIZACIJA.COM.HR traži informacije od korisnika na obrascu na kojemu korisnik daje informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa,tel,  ime i adresa za dostavu) te ponekad financijske informacije (broj kreditne kartice i datum kad ističe njezin rok važenja). Te se informacije koriste za fakturiranje i za ispunjavanje kupčevih narudžbi. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje korisnika radi provjere narudžbe/podataka ili u slučaju problema u obradi neke narudžbe.

Povremeno se na Internetskim stranicama korisnici pozivaju na sudjelovanje u raznim anketama ili natjecanjima ili se poziv na sudjelovanje šalje u elektronskim obavijestima (e-časopis i sl.). Sudjelovanje u ovim anketama ili natjecanjima je potpuno dobrovoljno i korisnik može izabrati želi li dati ove informacije ili ne. Zatražene informacije mogu uključiti informacije za kontakt (e-mail adresa, ime i adresa) ili demografske informacije (spol, dob i sl.). Informacije pribavljene anketom bit će korištene u svrhe praćenja ili unapređivanja korištenja i zadovoljstva korisnika. Kod natjecanja kontakt informacije koristit će se i za registriranje sudionika, objavu pobjednika, dodjeljivanje nagrada i sl.

Zaposleni u LEGALIZACIJA.COM.HR su obvezni poštovati povjerljivost Vaših podataka i podliježu sporazumu o razotkrivanju osobnih podataka.

Sloboda izbora

Osobne podatke koje dajete LEGALIZACIJA.COM.HR kontrolirate sami. Ukoliko odlučite da ne želite dati svoje osobne podatke LEGALIZACIJA.COM.HR, nećete moći pristupiti nekim područjima na našim internetskim stranicama ili da ne želite daljnje kontakte, u svakom trenutku možete povući svoju privolu. Korisnici koji žele povući privolu za kontaktiranje mogu to učiniti klikom na posebno istaknuti link odjave koji se nalazi u elektronskoj obavijesti koju primaju ili slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu: info@LEGALIZACIJA.COM.HR.

Kod povlačenja privole za kontaktiranje slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu morate poslati kontakt informacije i točnu e-mail adresu koja se odjavljuje (u slučaju da imate više od jedne e-mail adrese, obavezno navedite koju odjavljujete ili to učinite za sve e-mail adrese).

Ako se Vaši osobni podaci promijene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu: info@LEGALIZACIJA.COM.HR 

Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni)

Kada dođete na internetske stranice LEGALIZACIJA.COM.HR, automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Cookies („Kolačići“)

„Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno pohranjene na Vaš tvrdi disk, tako da naša stranica prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite. LEGALIZACIJA.COM.HR koristi ih isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim Internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na Internetu.

Sigurnost

LEGALIZACIJA.COM.HR poduzima velike mjere sigurnosti osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.

Maloljetnici

LEGALIZACIJA.COM.HR savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na Internet LEGALIZACIJA.COM.HR bez dopuštenja roditelja ili staratelja. LEGALIZACIJA.COM.HR nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.

LEGALIZACIJA.COM.HR zahtijeva da maloljetnici ne kupuju niti sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

Veze prema ostalim Internetskim stranicama

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na sve internetske stranice i njihove poddomene LEGALIZACIJA.COM.HR  i elektronske obavijesti . Internet stranice na ovoj početnoj stranici mogu sadržavati veze prema drugim dobavljačima unutar ili izvan LEGALIZACIJA.COM.HR na koje se ne odnosi ova izjava o zaštiti osobnih podataka. Kada napuštate neku od Internet stranica LEGALIZACIJA.COM.HR, molimo vas da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Pravo na informacije

Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte našeg predstavnika za zaštitu privatnosti putem e-maila na:  info@LEGALIZACIJA.COM.HR

Na Vaš zahtjev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši osobni podaci, ako uopće jesu, prikupljeni za vrijeme Vašeg posjeta Internet stranicama LEGALIZACIJA.COM.HR.

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama i na drugim mjestima na kojima smatramo da je to potrebno.

Kupovina proizvoda i dobivanje besplatnog proizvoda/uslue

Kupcima koji kupuju/naručuju proizvode za vrijeme akcije i drugih posebnih ponuda i oblika prodaje povremeno osiguravamo i darujemo besplatne proizvode i/ili usluge. Popusti naznačeni u promidžbenim materijalima za vrijeme posebnih ponuda i oblika prodaje vrijede samo za dio odabranih i označenih artikala u okvirima trajanja akcije.

Uvjet za dobivanje besplatnog proizvoda i/ili usluge je da je uz pojedinu akciju objavljeno da svaki kupac koji kupi proizvod u određenim vremenskim intervalima prema, broju izdanih računa kao što su prvih 10 kupaca i/ili prvih 100 kupaca i/ili prvih 200 i/i ili napravi radnju koja se od njega zahtjeva u određenom roku ima pravo na dar prema pravilima koja vrijede za određenu akciju. Besplatni proizvodi na koje potencijalni kupac ima pravo naznačeni su u informativnom izračunu.

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (ARSP)

Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja je dostupna svim građanima Europske unije.
Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.
Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.
Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.

Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske unije dostupna vam je ovdje.

 1. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!
Security of Online Payments
While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.
CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.
The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.
All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully
secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.
Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.
Thank you for using CorvusPay!

 1. Izjava o konverziji

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro/$ into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za POLIKOVSKY d.o.o. – LEGALIZACIJA.COM.HR  10 000 Zagreb, Draganička 28

Ovime Vas  obavještavam(o) da želim/želimo raskinuti ugovor

 

Datum zaključenja ugovora (ugovor sklopljen na daljinu):____________________

 

Ime(na) potrošača (**):_______________________________________________

 

Adresa/e potrošača (**):______________________________________________

 

Potpis(i) potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru) (**):__________________

 

Datum popunjavanja ove obavijesti (**):__________________________________

 

Razlog raskida(neobavezno):_________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Potvrda primitka informacija:

8 i 9. Logotipovi prihvata kartica i kart. sigur. programa

Načini plaćanja karticama

Sigurnost kupnje garantiraju: